Behandling med Metakognitiv Terapi

Sagsformulering

I et Metakognitivt forløb, hos mig, i Mindshape, starter første session altid med at udfylde sagsformuleringen. Det gør jeg for at finde frem til det kerneområde vi skal arbejde med. I behandlingen bruger jeg en del skemaer som du og/ eller jeg udfylder for at give et tydeligt billede af hvordan du tænker, hvilke overbevisninger du har, hvilke strategier du bruger og hvad du skal arbejde med. Jeg bruger også skemaer der viser din udvikling eller der hvor du sidder fast – som en slags udviklingsværktøj vi bruger sammen.

Bekymringsbutikken Her parkeres dine bekymringstanker i venteværelset, så har du tid til alt det andet som du gerne vil

Øvelser

Den Metakognitive metode er en oplevelses orienteret metode, dvs. at det er dig, der igennem dine oplevelser i vores samtaler og de spørgsmål jeg stiller dig samt igennem øvelser jeg laver sammen med dig, erfarer hvad der sker og hvilken virkning det har på din tænkemåde og altså på problemet. Forandringen mærker du hurtigt selv. Vi laver en del øvelser og du får værktøjer med hjem så du kan øve dig derhjemme. For i terapien er der altid hjemmearbejde. Det er fordi vi ved at det er igennem repetition vi lærer, det er også fordi du skal være motiveret for det, hvis du vil ændre dit liv og til sidst er det for at du kan få ejerskab over din egen udvikling – og på den måde erfare forandringen så du kan komme videre...

Tigerøvelsen

Meta-redskaber

Behandlingen foregår via samtaler og øvelser - og sokratisk dialog.
Grublerier og bekymringer arbejder vi med, ved ikke give dem opmærksomhed. så her kommer du til at kende til et nyt princip, nemlig at være løsrevet med din opmærksomhed. Bekymringer og dårligt humør kan vi ikke undgå men det er når du begynder at hænge fast i bekymringerne og grublerierne og begynder at udvikle på dem og analysere dem, at du mister kontrollen. Derfor arbejder vi med at være løsrevet med din opmærksomhed. Vi arbejder også med at flytte dit fokus.
Det kan være at du har svært ved at være i bestemte situationer eller steder eller måske er du begyndt at trusselmonitorere - altså at holde skarpt øje med farer. Hos mig med Metabehandling, lærer du at kunne være i de situationer som du ikke kunne være i før. Du får simpelthen værktøjet til at kunne trække vejret frit i en triggerudløsende situation. Det gør du fordi vi arbejder med opmærksomhedstræning, DM og med tryghedssignaler og det er ganske effektivt.

Forløbet


Behandlingsforløbet varer imellem 4-10 sessioner og her får du altså redskaberne til at kunne mestre, hvad der måtte opstå, også senere i livet. Derfor kaldes metoden for tilbagefaldsforebyggende.

Den Metakognitive Metode, er anerkendt og særlig virkningsfuld for dig der har; Stress - angst - depression - PTSD - OCD - social angst.
Du kan vælge, at tilføje Omprogrammering, til behandlingen, efterfølgende. Omprogrammering, handler om hvad det gode liv er, og hvordan du kommer til at leve det, nu hvor du har fået kontrollen tilbage over dit liv. Vi arbejder med dine vaner og rutiner, bl.a.  

Vi arbejder med:

I den Metakognitive terapi, hos mig, kommer du til at arbejde med: 

  • Opmærksomhedstræning

  • Sokratisk dialog

  • Løsrevet opmærksomhed (Detached Mindfulness)

  • Udskydelse

  • Exponering

  • Tilvænning

  • Tankeeksperimenter

  • Metaforer

  • Coaching-redskaber

" Vi former sindet og bøjer virkeligheden - hos Mindshape, så du kan komme videre"

Liselotte Quintrell